Administracja Osiedla Niedzielskiego przedstawia terminy przeglądu instalacji wentylacji w lokalach na terenie Etapu II.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo bardzo prosimy o wybranie dogodnego terminu i udostępnienie lokalu.

 

Terminy wykonania przeglądu instalacji wentylacji w lokalach mieszkalnych Osiedla Niedzielskiego Etap II

Lp.

Adres

Ilość lokali mieszkalnych

Ilość lokali usługowych

Ilość lokali własnych administracji

Termin wykonania

Godziny rano

Godziny wieczór

Kontakt do kominiarza

1

Niedzielskiego 2

34

   

22-11-2017 (środa)

9.00-10.30

16.30-18.00

507891401

2

Niedzielskiego 2A

35

 4

1

10.30-12.00

18.00-19.30

3

Niedzielskiego 2E

27

   

12.00-13.30

19.30-20.30

4

Niedzielskiego 2D

85

   

29-11-2017

(środa)

9.00-12.00

17.30-20.00

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

OCHRONA TERENU OSIEDLA LATYCZOWSKA UL. KOMPASOWA 10 W WARSZAWIE.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Latyczowska w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Kompasowa 10 w Warszawie, w dniach pon. 13-18, śr. czw. 10-15 pt. 8-13.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administracja Osiedla Latyczowska kontakt: tel. 22 870 11 22, e-mail: latyczowska@wsm.pl;

Od Oferentów wymagane są:

- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta: PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na: ochrona terenu osiedla Latyczowska przy ul. Kompasowej 10 w Warszawie” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok.7 do 29.11.2017r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w Sali konferencyjnej, 2 piętro w dn.     29.11.2017r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.01.2018r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYMIANĘ POZIOMÓW INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI W GARAŻU PODZIEMNYM W BUDUNKU PRZY  UL. KOMPASOWEJ 10 KLATKA I, II W WARSZAWIE.

Materiały przetargowe do nabycia w Administracji Osiedla Latyczowska w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511,  ul. Kompasowa 10, 04-048 Warszawa w dniach pon. 13-18, śr-cz. 10-15, pt. 8-13.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Mirosław Celiński, e-mail: latyczowska@wsm.pl, tel. 22 870 11 22

Ireneusz Rak (nr tel. 22. 561 34 43) i Łucja Jagielska (nr tel. 22 561 34 43).

Od Oferentów wymagane są:

- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na wymianę poziomów instalacji wodnych w garażu podziemnym w budynku przy ul. Kompasowej 10 klatka I, II w Warszawie” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 29.11.2017 do godz. 10.00.


Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 29.11.2017 o godz. 12.15. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.12.2017r.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osób na stanowisko Zastępca Dyrektora Osiedla ds. Technicznych

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Osiedle WSM Zatrasie, Osiedle WSM Rudawka

Liczba etatów: 2

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 • Organizacja, koordynacja i nadzorowanie działalności osiedla w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów;
 • Nadzór nad gospodarką remontową osiedla;
 • Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów bieżących i konserwacji;
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich zestawień potrzeb remontowych osiedla w oparciu o protokoły przeglądów budynków;
 • Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty bieżące, organizacja komisyjnego przeglądu budynków i urządzeń;
 • Rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Spółdzielni w zakresie technicznego utrzymania zasobów;
 • Współpraca z samorządem mieszkańców;
 • Terminowa realizacja zadań wynikających z planu gospodarczo-finansowego, zgodnie z procedurami przyjętymi w WSM;
 • Koordynowanie i kontrola działań pracowników ekipy remontowej i personelu technicznego

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Mile widziana znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami lub licencja zarządcy nieruchomości;
 • Doświadczenie zawodowe min. 10 lat – w tym co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym – preferowane w spółdzielczości mieszkaniowej;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność delegowania obowiązków i motywowania pracowników;
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa spółdzielczego, prawa administracyjnego i prawa pracy wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office, programów kosztorysowych;
 • Dyspozycyjność także w godzinach popołudniowych i wieczornych;
 • Umiejętności analityczne;
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym ze wskazaniem osiągnięć w ramach kariery zawodowej kandydata dotyczących zakresu kwalifikacji wymaganych w ogłoszeniu;
 • Kopie dyplomów;
 • Kopie uprawnień.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 06.11.2017 r. pocztą lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 (parter) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Zastępca Dyrektora Osiedla ds. Technicznych”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NOWEJ INWESTYCJI

WSM Osiedle Szmaragdowe

www.szmaragdowe.wsm.pl

Osiedle Szmaragdowe znajduje się w rejonie ulicy Talarowej i Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka.

Projekt inwestycji obejmuje trzy zespoły mieszkalne, łącznie 10 budynków, z lokalami usługowymi na parterze i garażami podziemnymi, które będą realizowane dwuetapowo. Każdy zespół mieszkaniowy będzie posiadał dziedziniec rekreacyjny zaprojektowany na dachach garaży.

Swoim założeniem urbanistycznym tworzy atrakcyjną i nowoczesną przestrzeń miejską. Grunt, na którym powstaje inwestycja jest własnością Spółdzielni.

Niewątpliwym atutem osiedla jest:

 • bliskość głównych szlaków komunikacyjnych dzielnicy: od zachodu most Marii Skłodowskiej – Curie (Most Północny) z komunikacją tramwajową, a od wschodu ulica Modlińska;
 • pełna oferta edukacyjna: żłobek, przedszkole i szkoła w odległości do 50 m oraz usługowo-handlowa: w niewielkiej odległości sklepy sieci Carrefour-Expres oraz Lidl oraz budowana za ulicą Światowida Galeria Handlowa;
 • wygodny i funkcjonalny rozkład mieszkań.

Niedaleko inwestycji znajdują się  tereny zielone – Wydmy Tarchomińskie i Ogród Jordanowski. 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 95-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi, jest gwarantem prowadzenia prawidłowej eksploatacji zasobów, dobrej gospodarki finansowej i bezpieczeństwa na rynku nieruchomości.

O naszej solidności świadczą inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie: Niedzielskiego, Gojawiczyńskiej, Saperska.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM

zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. T. Boguckiego 3 m. 4 na Osiedlu Żoliborz II w Warszawie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM

zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnorzewskiej 5 m. 26 na Osiedlu Bielany w Warszawie. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

informuje, że posiada do wynajęcia dwa lokale:

 1. o pow. 145,05 m2  (65,05 m2 w parterze i 80 m2 w piwnicy) w budynku Administracji  przy ul. Broniewskiego 71. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
 2. o pow. 21 m2   w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego18, Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
 3. Oferty z propozycjami stawki czynszu w kwocie netto, rodzajem prowadzonej działalności, prosimy składać na adres:

                                   Administracja Osiedla WSM ”Piaski”

                                               ul. Broniewskiego 71

                                               01-875 Warszawa

Szczegółowe informacje pod numerem Tel: 22/669-52-52 w 5.

lub: e.rosinska@wsm-piaski.pl

Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy
 ul. Petofiego 7 m 2

01-917 Warszawa

Zatrudni specjalistę ds. technicznych

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m. in. :

- opracowywanie planów remontów rocznych i wieloletnich oraz terminowa ich realizacja,

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej dot. remontów i przeglądów technicznych,

- opracowywanie zestawień potrzeb remontowych, sprawozdań z wykonanych robót,

- koordynowanie i nadzór wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych,

- przygotowywanie umów , aneksów związanych z konserwacją i remontami zasobów,

- zapewnienie rzetelnej i fachowej obsługi mieszkańców Osiedla,

- rozpatrywanie skarg dotyczących technicznego utrzymania Osiedla,

- współpraca z samorządem mieszkańców.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne - budowlane,

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

- dobra znajomość obsługi komputera (programy MS Word, MS Excel, programy kosztorysowe),

- uprawnienia budowlane oraz staż pracy w spółdzielni mile widziane,

- znajomość przepisów prawa budowlanego,

- komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

 

Oferta kandydata winna zawierać:

- CV z listem motywacyjnym,

- kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopię uprawnień.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 926. ze zmianami)”.

Dokumenty należy  złożyć osobiście w terminie do 10 listopada 2017r
w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy; ul. Petofiego 7 m 2; 01-917 Warszawa,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na specjalistę ds. technicznych”.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Administracja Osiedla zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Administracja Osiedla Bielany

ogłasza konkurs ofert na wynajem magazynu o pow. 24,14 m² znajdującego się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4, w kondygnacji piwnicznej.

Wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz licznik elektryczny.

Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3, w godz. 8°° - 15°° pok. nr 7, tel. (22) 834 28 38.

 • Typ lokalu: magazyn
 • Typ oferty: najem
 • Powierzchnia: 24,14 m2

 

Ogłoszenie o wolnych powierzchniach użytkowych w SDK

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia powierzchni użytkowych w Społecznym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a:

1. Sali baletowej nr 20 (tylko w systemie godzinowym) o powierzchni użytkowej  123 m², usytuowanej w przyziemiu budynku, wyposażonej w lustra i poręcze, w której organizowane mogą być np.  zajęcia taneczne i gimnastyczne, występy artystyczne, prelekcje, prezentacje, szkolenia itp.

2. Sali nr 19 (tylko w systemie godzinowym) o powierzchni użytkowej 62,20 m² usytuowanej w przyziemiu budynku, w której organizowane mogą być: wieczory poetyckie, prelekcje, prezentacje, szkolenia itp.

3. Lokali o powierzchni użytkowej 36,00 m² i 56,00 m2 usytuowanych na I piętrze budynku, wyposażonych w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, zimnej wody, z przeznaczeniem na działalność biurową, nieuciążliwą dla użytkowników budynku.

Szczegółowych informacji udziela Biuro SDK pod numerem  tel. 22 833 37 39.

Ogłoszenie o wolnych miejscach postojowych w hali garażowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia miejsca postojowego w hali garażowej znajdującej się w budynku Biura Zarządu, ul. Elbląska 14. Szczegóły warunków najmu u pracowników Biura:

 • pokój 109 i 106
 • lub pod numerem tel. 22 56 13406, 22 56 13421

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również do sprzedaży wolne miejsca postojowe w hali garażowej znajdującej się na parterze budynku przy ul. Saperskiej 3. Szczegóły warunków sprzedaży w Biurze Zarządu (ul. Elbląska 14): 

pokój 108 i 106

lub pod numerem tel. 22 56 13 419, 22 56 13 421

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA „PIASKI”

Posiada do wynajęcia 4 miejsca w hali garażowej przy ul. Literackiej 9/9a, Literackiej 13 oraz Literackiej 15d/15e.

Szczegóły warunków najmu u administratora budynku lub pod nr. tel 669-52-52 w. 5.

Joomla SEF URLs by Artio