100 lat pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach

Niemal sto lat temu, w dniu 29 października 1920 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o spółdzielniach. Była to, według zgodnej opinii historyków i prawników, jedna z najlepszych i najnowocześniejszych takich regulacji w Europie w tamtym czasie i właśnie dzięki niej w znacznym stopniu mógł zaistnieć bujny rozwój spółdzielczości w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. A trzeba pamiętać, że proces tworzenia ustawy przebiegał w niezwykle dramatycznym czasie dla młodego państwa polskiego, gdy niemal na wszystkich granicach toczyły się wojny, gospodarka była zdezorganizowana, szalała inflacja, trwały głębokie dysproporcje rozwoju obszarów dawnych zaborów, obowiązywały w nich odmienne systemy prawne, a w całym społeczeństwie – choć przesiąkniętym ogromnym entuzjazmem z odzyskania niepodległości – istniały głębokie podziały ideowe i polityczne. Tym bardziej więc godny podziwu jest fakt szybkiego przyjęcia nowej ustawy o spółdzielniach, a z okazji jubileuszu warto przypomnieć, jak doszło do jej powstania.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej (marzec-maj)

Rada Nadzorcza WSM od 9 marca do 11 maja odbyła trzy posiedzenia. Posiedzenia w kwietniu i maju odbyły się w trybie zdalnym. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa, Rewizyjna. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Dzięki interwencji WSM Rada Warszawy wycofała się z projektu kolejnej podwyżki za wywóz śmieci

Od marca obowiązuje ryczałtowy system opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Życia WSM”, jest to system niesprawiedliwy, ponieważ osoba samotna płaci tyle samo, co kilkuosobowa rodzina – 65 złotych. Miasto zapowiadało, że przygotuje nowy system powiązany ze zużyciem wody, co miało doprowadzić do bardziej racjonalnego podziału kosztów wywozu odpadów. Jednak projekt, jaki ukazał się na stronie Rady Warszawy, zamiast obniżać koszty, doprowadzał do kolejnych podwyżek. WSM zareagowała od razu. Dzięki naszym uwagom Rada Warszawy wycofała się z projektu.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta zawiesił wysyłanie zaświadczeń o przekształceniu

Tarcza Antykryzysowa wpłynęła także na terminy wnoszenia opłat związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Czas na wniesienie należności za 2019 rok minął w lutym, a termin opłaty za 2020 rok minie w czerwcu. Tylko że przecież wszyscy chcieli skorzystać z 98% bonifikaty (w części przypadków 99% bonifikaty), a wciąż wiele osób nie dostało nawet zaświadczenia o przekształceniu. Na szczęście mimo upływu terminów nic nie stracimy.

Czytaj więcej...

„Widzialna ręka” żoliborzan

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami życie społeczne. W trudnej sytuacji znaleźli się m.in. seniorzy, szczególnie narażeni na utratę zdrowia. Odpowiedzią na te i inne skutki powszechnej kwarantanny jest akcja „Widzialna ręka”.

Czytaj więcej...

WSM wspiera mieszkańców w czasie pandemii

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dotykają każdego. Dlatego WSM zdecydowała o wprowadzeniu w życie planu, który ma pomóc spółdzielcom przetrwać ten trudny okres.

Czytaj więcej...

Pomoc sąsiedzka

Stanowisko ZRSM RP w sprawie organizacji walnych zgromadzeń wydane w związku z ogłoszoną w dniu 11 marca 2020r. prezez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią KORONAWIRUSA. 

Czytaj więcej...

II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI

Mając na uwadze fakt, iż Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działalność inwestycyjną w systemie Głównego Realizatora Inwestycji (GRI), chcemy Państwu przybliżyć zasady i formułę realizacji inwestycji w tym systemie.

Głównym celem realizacji inwestycji w formule GRI jest skupienie wszystkich czynności formalno-prawnych oraz związanych z realizacją w obrębie jednego podmiotu. System GRI pozwala na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za uzyskane rezultaty ustalone w założeniach techniczno-ekonomicznych. Bardzo ważnym aspektem jest to, iż Inwestor zawiera umowę, w której określone precyzyjnie są skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także wynagrodzenia i wszystkie rozliczenia,  tylko z GRI.

Czytaj więcej...

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wykaz nieruchomości , w stosunku do których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).

Stan na dzień 2.12.2019 r.:

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA RUDAWKA

Stanowisko: Inspektor ds. rozliczeń i windykacji

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Dolnośląska 3

 

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZATRASIE

Stanowisko pracy: Administrator ds. zasobów

Miejsce pracy: ul. Dolnośląska 3, Warszawa

Czytaj więcej...