Rada Nadzorcza

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14

informuje, że termin składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2019, 2020, zostaje przedłużony do dnia 31.10.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków przystąpienia do konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: www.wsm.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiot przetargu:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA LATA 2019, 2020.

Zamawiający:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14

01 — 737 Warszawa

SIERPIEŃ 2019

 

Wykaz nieruchomości, w stosunku do których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów      (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).

Stan na dzień 25.09.2019 r.:

Czytaj więcej...

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

zawiadamia o zmianie ogłoszenia na przetarg dwustopniowy na:

na wybór Wykonawcy robót:

budowlano montażowych (wykonanie 2 szybów windowych) wraz z dostawą urządzeń dźwigowych (osobowe) w istniejącym  budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3 na klatce nr 3 i 4   w Warszawie.

Ostateczne brzmienie:

Czytaj więcej...

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg dwustopniowy na:

na wybór:

GENERALNEGO REALIZATORA INWESTYCJI do Wspólnego Przedsięwzięcia w czynnościach faktycznych oraz prawnych mających na celu kompleksowe zrealizowanie w imieniu i na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej procesu realizacji Inwestycji Budowlanej pn: „STARA PIEKARNIA”, na terenie cz. nieruchomości dz. nr ew. 2/13  z obrębu: 7-02-11 przy ul. Dolnośląskiej 1, Warszawa – Żoliborz”

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 410,74 m² znajduje się w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest wyremontowany i nadaje się do korzystania w szczególności w celu prowadzenia działalności biurowej. Lokal składa się z: recepcji/lobby, 6 pomieszczeń biurowych, korytarza, dwóch WC oraz pomieszczenia gospodarczego.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Nowodwory
Plastusiowe przedszkole na Białołęce

W życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w ich sercach. Dzień 14 czerwca 2019 r. zapisze się w historii Przedszkola nr 414, z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Mariana Hemara 8, jako jedna z tych chwil, bowiem właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie nazwy Przedszkola: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wspólnota i pomysłowość

Danuta Wernic: Pani Marto, jest pani współzałożycielką Fundacji Pole Dialogu, której celem jest udział szerszych kręgów obywateli w życiu publicznym, a także tworzenie narzędzi ułatwiających prowadzenie dialogu w społecznościach lokalnych, zarówno w dzielnicy, osiedlu, jak i mieście. Wspólne działania powinny zbliżać i dawać zadowolenie z czynienia czegoś pożytecznego dla wszystkich.

Marta Ostrowska: W naszym ubiegłorocznym projekcie „Żoliborz Pomnikiem Niepodległości” chodziło z pewnością o pokazanie owej wspólnotowości, która tworzyła się w wolnej już Polsce, w dzielnicy, gdzie powstawały spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim WSM. To właśnie tu tworzyły się pierwsze więzi wspólnotowe, obywatelskie i samorządowe. Jako Pole Dialogu staraliśmy się zainteresować mieszkańców dzielnicy tym tematem i wzbudzić dyskusję nad tym, jak dziś wyglądają nasze wspólnoty i nasze społeczne zaangażowanie.

Czytaj więcej...

Przyjazny Spółdzielni po raz czwarty

Jak co roku redakcja „Życia WSM” ogłasza konkurs „Przyjazny Spółdzielni”. Szukamy osób, które w 2019 roku zrobiły (lub dopiero zrobią) coś dobrego dla społeczności całej WSM lub kilku jej osiedli. Nagroda zostanie wręczona po raz czwarty.

Czytaj więcej...

Czy uda się uregulować stan prawny gruntów na Wawrzyszewie?

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na terenie m.st. Warszawy znaczny zasób nieruchomości, z czego część do dnia dzisiejszego posiada nieuregulowany stan prawny. I to pomimo, iż w terminach przewidzianych w kolejno obowiązujących ustawach regulujących kwestę gospodarowania nieruchomościami, począwszy od 1 sierpnia 1985 r., Spółdzielnia składała wnioski o ustanowienie użytkowania wieczystego. Nasze pisma do dziś pozostają nierozpoznane.

Czytaj więcej...

WSM liczy na zmiany w prawie spółdzielczym

13 czerwca w sejmowej sali im. Macieja Rataja odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds.  Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości, na którym przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych przedstawili postulaty dotyczące niezbędnych zmian w ustawach spółdzielczych.

Czytaj więcej...

Dni Otwarte w WSM

Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00. Spotkania będą tematyczne, ale znajdzie się też czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe 4 miesiące.

Czytaj więcej...

Pierwsze czwartki miesiąca
Dni Otwarte w WSM

Na Walnym Zgromadzeniu prezes Barbara Różewska zapowiedziała rozpoczęcie cyklu spotkań z mieszkańcami – pierwsze czwartki miesiąca w WSM. Każde z nich ma być poświęcone głównemu tematowi i sprawom wniesionym. Za nami trzy spotkania.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lipcu i sierpniu odbyła trzy posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Członkowie Spółdzielni (w tym również Członkowie Oczekujący), którym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem 09.09.2017 r. z mocy prawa utracili członkostwo w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Główny Specjalista ds. Oprogramowania

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Elbląska 14.

GŁÓWNE CELE STANOWISKA

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

poszukuje Specjalisty w Dziale Ekonomiczno-Księgowym:

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Dekretacja i prowadzenie analitycznie ewidencji wkładów mieszkaniowych i budowlanych wraz z kompleksową obsługą mieszkańców w zakresie rozliczeń wkładów,
 2. Analiza i uzgadnianie kont ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie wkładów i kaucji — dotyczy tzw. starych zasobów,
 3. Sporządzanie wyliczenia wstępnego oraz waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych: w tym wkładów KFM dla Działu Członkowsko-Mieszkaniowego,
 4. Potwierdzanie dokonanej wpłaty wkładu mieszkaniowego i budowlanego osób, które wygrały przetargi i monitorowanie ich,

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

  Elbląska 14

01 – 737 Warszawa 

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Główny Księgowy Osiedla/Główna Księgowa 

Miejsce pracy:  Warszawa 

Region: mazowieckie 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Piaski

  Broniewskiego 71 w Warszawie

tel.: (22) 669 52 52

poszukuje osoby na stanowisko:

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Utrzymywanie w budynkach prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych i kanalizacyjnych,
 • Dokonywanie okresowych przeglądów sieci instalacji,
 • Wykonywanie napraw planowanych i modernizacji sieci, instalacji i urządzeń,
 • Wykonywanie usług lokatorskich,

  Czytaj więcej...