Dział Członkowsko-Lokalowy

Zakres zadań Działu Członkowsko-Lokalowego:

 • obsługa członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami, a posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali w zakresie spraw mieszkaniowych,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawach członkowsko-lokalowych niezbędnych do podjęcia decyzji,
 • przygotowywanie, weryfikacja i kompletowanie materiałów uprawniających do objęcia lokalu (sporządzanie umów o ustanowieniu spółdzielczych praw do lokali, umów najmu, dokumentów potwierdzających nabycia własnościowego prawa w drodze dziedziczenia, darowizny, zakupu, licytacji),
 • przygotowywanie spraw związanych z zamianą mieszkań wewnątrz Spółdzielni i pomiędzy spółdzielniami,
 • przygotowywanie spraw związanych z przekształceniem lokatorskich praw do lokali na spółdzielcze własnościowe prawa,
 • prowadzenie rejestru członkowskiego i rejestru osób nie będących członkami a posiadających spółdzielcze prawa do lokali,
 • prowadzenie rejestru lokali, dla których założono odrębne księgi wieczyste,
 • prowadzenie archiwum: członków oczekujących, mieszkańców, osób nie będących członkami oraz skreślonych z rejestru członków,
 • przygotowywanie spraw dotyczących przydziału lokali użytkowych,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji lokali użytkowych Spółdzielni,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni,
 • sprzedaż powierzchni mieszkalnych i użytkowych w nowych inwestycjach,
 • wnioskowanie wszelkich zmian do wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów) z problematyki członkowsko-lokalowej,
 • przygotowywanie dokumentów i wniosków oraz spełnianie funkcji pomocniczej przy prowadzeniu przez Spółdzielnię windykacji należności,
 • współpraca z Komisją Członkowsko-Mieszkaniową Rady Nadzorczej
Joomla SEF URLs by Artio