Dni Otwarte w WSM

Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00. Spotkania będą tematyczne, ale znajdzie się też czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe miesiące.

5 grudnia – parkingi (spotkanie poprowadzi dyrektor Młocin)

16 stycznia – sprawy społ.-kult., polityka senioralna (referuje dyrektor Zatrasia)

6 lutego – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów (prowadzi dyrektor Wawrzyszewa Nowego)