Dokumenty

W tej zakładce znajdziecie Państwo:

- Statut i regulaminy

- Ustawy

- Druki i Wnioski

- Sprawozdania Zarządu

- KFM

- Protokoły lustracji

- Walne Zgromadzenie

 

Numer konta bankowego dla opłat za wydanie zaświadczenia:

PKO BP XV O/Warszawa

83 1020 1156 0000 7802 0006 3511

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14