Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018.