Skład Rady Nadzorczej WSM

RADA NADZORCZA– kadencja 2017 – 2020

(stan na 06.07.2017 r.)

 Zofia PADEREWSKA Przewodnicząca RN /Wawrzyszew/

 Jarosław CETENS Zastępca Przewodniczącego RN /Młociny/

 Jacek SIDOR Zastępca Przewodniczącego RN /Żoliborz II/

 Barbara KRAWCZYK Sekretarz RN /Bielany/

 

KOMISJA CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA

Anna PAWLEWSKA Przewodnicząca Komisji /Młociny/

Jarosław CETENS /Młociny/

Barbara KRAWCZYK /Bielany/

Małgorzata KUREK /Piaski/

Magdalena SZAŁAJSKA /Żoliborz II/

Jolanta BĘTKOWSKA /Wawrzyszew/

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYM I

Andrzej MICHAŁOWSKI   Przewodniczący Komisji /Piaski/   

Witold KACPERSKI /Żoliborz II/

Małgorzata JĘDRZEJOWSKA-POPIOŁEK /Wawrzyszew/

Anna MARCINIAK /Żoliborz IV/

Stanisław MICHALCZYK /Młociny/

Andrzej PIOTROWSKI  /Żoliborz IV/

Zbigniew POROCH /Żoliborz III/

 

KOMISJA REWIZYJNA

Jerzy GÓRECKI Przewodniczący Komisji /Piaski/

Jolanta BĘTKOWSKA /Wawrzyszew/

Stanisław NIECKARZ /Bielany/

Karolina SKOCZEK /Żoliborz III/

Zofia SOBIESZCZUK /Żoliborz IV/

Alina ZAWADZKA /Żoliborz IV/

 

KOMISJA INWESTYCYJNA

Robert ORLIK Przewodniczący Komisji /Wawrzyszew/

Wiesław SAWICKI /Wawrzyszew/

Anna POGORZELSKA /Wawrzyszew Nowy/

Andrzej ZALEWSKI /Latyczowska, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego/

Jacek SIDOR /Żoliborz II/

 

KOMISJA ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWA

Marcin ŁUĆ Przewodniczący Komisji /Żoliborz III/

Barbara BIELICKA-MALINOWSKA /Bielany/

Bartłomiej DZILIŃSKI /Żoliborz III/

Zofia SUDRA-CZERWIŃSKA /Piaski/

 

Dyżury RN 2018 I V1