Skład Rady

Przewodniczący - Arkadiusz Idzik
Wiceprzewodniczący - Rafał Piątek

Sekretarz - Dorota Malik-Konka

Członkowie:
Magdalena Pacanowska
Elżbieta Chrzan - Wiśniewska