Nowodwory: Plastusiowe przedszkole na Białołęce

Nowodwory
Plastusiowe przedszkole na Białołęce

W życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w ich sercach. Dzień 14 czerwca 2019 r. zapisze się w historii Przedszkola nr 414, z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Mariana Hemara 8, jako jedna z tych chwil, bowiem właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie nazwy Przedszkola: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wspólnota i pomysłowość

Wspólnota i pomysłowość

Danuta Wernic: Pani Marto, jest pani współzałożycielką Fundacji Pole Dialogu, której celem jest udział szerszych kręgów obywateli w życiu publicznym, a także tworzenie narzędzi ułatwiających prowadzenie dialogu w społecznościach lokalnych, zarówno w dzielnicy, osiedlu, jak i mieście. Wspólne działania powinny zbliżać i dawać zadowolenie z czynienia czegoś pożytecznego dla wszystkich.

Marta Ostrowska: W naszym ubiegłorocznym projekcie „Żoliborz Pomnikiem Niepodległości” chodziło z pewnością o pokazanie owej wspólnotowości, która tworzyła się w wolnej już Polsce, w dzielnicy, gdzie powstawały spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim WSM. To właśnie tu tworzyły się pierwsze więzi wspólnotowe, obywatelskie i samorządowe. Jako Pole Dialogu staraliśmy się zainteresować mieszkańców dzielnicy tym tematem i wzbudzić dyskusję nad tym, jak dziś wyglądają nasze wspólnoty i nasze społeczne zaangażowanie.

Czytaj więcej...

Czy uda się uregulować stan prawny gruntów na Wawrzyszewie?

Czy uda się uregulować stan prawny gruntów na Wawrzyszewie?

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na terenie m.st. Warszawy znaczny zasób nieruchomości, z czego część do dnia dzisiejszego posiada nieuregulowany stan prawny. I to pomimo, iż w terminach przewidzianych w kolejno obowiązujących ustawach regulujących kwestę gospodarowania nieruchomościami, począwszy od 1 sierpnia 1985 r., Spółdzielnia składała wnioski o ustanowienie użytkowania wieczystego. Nasze pisma do dziś pozostają nierozpoznane.

Czytaj więcej...

Spółdzielcy – dzieci gorszego Boga

Spółdzielcy – dzieci gorszego Boga

Budżet obywatelski, nazywany wcześniej partypacyjnym, to wbrew pozorom trudny temat. Czy pisać o detalach, które mają bardzo duże praktyczne znaczenie i być nie wypełni zrozumiałym dla większości Czytelników, bo nasze prawo nie posługuje się prostym językiem? Czy pisać tylko hasłowo i upraszczać to, co nie jest proste i nic nie da mieszkańcom, którzy chcą się zaangażować w głosowanie czy składanie projektów w następnej edycji? Podejmę próbę kompromisowego rozwiązania, ale z góry przepraszam obie grupy, że nie spełnię w pełni ich oczekiwań.

Czytaj więcej...

WSM liczy na zmiany w prawie spółdzielczym

WSM liczy na zmiany w prawie spółdzielczym

13 czerwca w sejmowej sali im. Macieja Rataja odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds.  Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości, na którym przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych przedstawili postulaty dotyczące niezbędnych zmian w ustawach spółdzielczych.

Czytaj więcej...

Pierwsze czwartki miesiąca: Dni Otwarte w WSM

Pierwsze czwartki miesiąca
Dni Otwarte w WSM

Na Walnym Zgromadzeniu prezes Barbara Różewska zapowiedziała rozpoczęcie cyklu spotkań z mieszkańcami – pierwsze czwartki miesiąca w WSM. Każde z nich ma być poświęcone głównemu tematowi i sprawom wniesionym. Za nami trzy spotkania.

Czytaj więcej...

Nowy projekt zmian statutowych gotowy: Ostatni etap nowelizacji

Nowy projekt zmian statutowych gotowy

Ostatni etap nowelizacji

W kwietniowym wydaniu „Życia WSM” przedstawiony został niełatwy proces przygotowania zmian statutowych prowadzony przez zespół działaczy naszej spółdzielni, powołany decyzją Walnego Zgromadzenia w połowie 2015 roku.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie – trzyczęściowe obrady, które trwały cztery dni

Walne Zgromadzenie – trzyczęściowe obrady, które trwały cztery dni

Zważywszy na fakt, że Walne Zgromadzenie WSM odbyło się w czerwcu, a więc prawie trzy miesiące temu, a także dlatego, że szczegółowe protokoły są do wglądu, chcemy przekazać kilka istotnych uwag ogólnych oraz przedstawić wszystkie uchwały, jakie zostały podjęte w czasie głosowań na trzech częściach WZ.

Czytaj więcej...

Żoliborz 1939: A jednak wojna!

Żoliborz 1939: A jednak wojna!

1 września 80 lat temu pierwsze niemieckie bomby spadły na Warszawę. Rozwój sytuacji na frontach, po porażkach w bitwie granicznej, zmusił polskie naczelne władze wojskowe do podjęcia natychmiastowej decyzji tworzenia improwizowanych pozycji obronnych w głębi kraju.

Czytaj więcej...

Czy warto ograniczyć koszenie trawników?

Czy warto ograniczyć koszenie trawników?

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, odpowiedzialny za utrzymanie zieleni żoliborskiej na głównych ulicach oraz w dwóch parkach, już zdecydował się na istotną zmianę sposobu „prowadzenia” zieleni. Przeszedł z intensywnego na pielęgnowanie w sposób ekstensywny, czyli np. mniej koszenia trawy. Dlaczego tak? O tym poniżej.

Czytaj więcej...

W duchu sąsiedzkiej wspólnoty – patronat „Życia WSM”: To co minęło – WSM, jaki pamiętam

W duchu sąsiedzkiej wspólnoty – patronat „Życia WSM”

To co minęło – WSM, jaki pamiętam

Moja rodzina wprowadziła się na Żoliborz do WSM w latach trzydziestych XX wieku. Zamieszkała na VIII kolonii. Tu na wsm-owskim Żoliborzu rozwijał się ruch spółdzielczy, wszelkie formy pomocy wzajemnej, aktywności kulturalnej i sportowej. Ciocia Krysia i jej mąż aktywnie w tym uczestniczyli.

Czytaj więcej...

O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie: Ludzie na pierwszym miejscu

O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

Ludzie na pierwszym miejscu

Opracowane przed kilku laty przez Cooperative Housing International (CHI), czyli organizację spółdzielni mieszkaniowych działającą w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, kompendium na temat tej branży spółdzielczej na świecie, przypomina, że spółdzielnie „mają jeden wspólny podstawowy element: członkowie kolektywnie posiadają zasoby mieszkaniowe, w których żyją i/lub nimi zarządzają. To nie jest jakieś miejsce do przebywania; to jest dom”. W Europie są one takim domem dla około 13 milionów rodzin, a więc co najmniej 40 milionów osób, więcej niż wynosi cała ludność Polski!

Czytaj więcej...

Pierwsze zaświadczenia

Pierwsze zaświadczenia

Odkąd uchwalono ustawę przekształcającą z dniem 1 stycznia 2019 użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, pojawiły się wątpliwości, jak interpretować przepisy. W związku z toczącymi się pracami nad projektem zmiany ustawy WSM przekazała w styczniu do Kancelarii Senatu RP swoje propozycje niezbędnych poprawek. Warto zaznaczyć, że na gruntach, na których nie ma przeszkód blokujących przekształcenie, już udało nam się osiągnąć pierwszy sukces – 29 maja WSM otrzymała 8 zaświadczeń o własności gruntów.

Czytaj więcej...

Przy kawie z seniorem: Aktywność przede wszystkim

Przy kawie z seniorem: Aktywność przede wszystkim

Panią Danutę Pierścińską poznałam w czasach, kiedy jeszcze w Klubie „Szafir” działał chór „Szafirki” prowadzony przez wspaniałego człowieka i profesjonalnego muzyka pana Marka Tomczaka. W chórze znalazło się wiele chętnych pań i niewielu panów z Zatrasia i Rudawki, i nie tylko. Okazało się, że mamy bardzo utalentowane seniorki, które pod kierunkiem swego mistrza szybko osiągnęły wysoki poziom i były chętnie słuchane nie tylko w klubach WSM, ale też zapraszane do innych. W tym właśnie chórze śpiewała pani Danuta. Nasze kolejne spotkanie odbyło się przy wigilijnym stole również w naszym osiedlowym klubie, kiedy to dostałam w prezencie gwiazdkowym od p. Danuty piękną cekinową choinkę własnej roboty. Pomyślałam wtedy, że w wieku senioralnym można dopiero znaleźć czas na rozwinięcie ukrytych talentów, w tym przypadku artystycznych. I tak oto przed Wielkanocą spotkałyśmy się przy kawie, by bliżej poznać naszą bohaterkę.

Czytaj więcej...

WSM musi odzyskać swoją pozycję

WSM musi odzyskać swoją pozycję

Rozmowa z Grzegorzem Stachowiakiem, nowym wiceprezesem Zarządu WSM ds. inwestycji i remontów.

W pana gabinecie znajduje się duża tablica z planem, który chciałby pan zrealizował w Spółdzielni. Jakie pan stawia sobie cele?

Czytaj więcej...

Dlaczego warto segregować śmieci?

Dlaczego warto segregować śmieci?

Rozmowa z Franciszkiem Łapeckim, dyrektorem stołecznego Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Czytaj więcej...

Statutowych zmagań ciąg dalszy: czysty wolontariat dla dobra spółdzielców

Statutowych zmagań ciąg dalszy: czysty wolontariat dla dobra spółdzielców

Od dłuższego czasu w różnych kręgach – nie tylko osiedlowych – pojawiają się pytania na temat działalności Zespołu Statutowego, jego legalności, a także wynagrodzeń pobieranych przez jego członków. Jak informują niektórzy spółdzielcy, lansowana jest teza, iż Zespół tak długo pracuje, bo mu się to opłaca.

Faktycznie, działania Zespołu wkroczyły w czwarty rok kalendarzowy. Nie jest to jednak perfidny plan naciągania władz Spółdzielni na koszty ani prowokowanie przywilejów, za które musieliby zapłacić wszyscy członkowie WSM. Tak długi okres działania Zespołu wymuszony został szerokimi zmianami prawnymi, wprowadzonymi decyzjami naszego parlamentu, a także chęcią wytrwałych członków Zespołu wywiązania się z przyjętych przez siebie zadań. Zadań wykonywanych społecznie, bez żadnych diet, ryczałtów czy jakichkolwiek innych form gratyfikacji.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 25 lutego do
8 kwietnia 2019 r. odbyła cztery posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

Czytaj więcej...

Zwyczaje świąteczne: śmigus-dyngus

Zwyczaje świąteczne: śmigus-dyngus

Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek) to drugi dzień Świąt Wielkanocnych, który jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Nazywany też przez lud polski: „dniem św. Lejka”, „oblewanką” lub „polewanką”. Co roku w tym dniu budzi kontrowersje płynna granica między zwyczajem, jakim jest w społeczeństwie śmigus-dyngus, a chuligaństwem. Warto w związku z tym przypomnieć ten zwyczaj, który w prawie karnym może występować jako kontratyp, czyli jako okoliczność wyłączająca karną bezprawność czynu (tak zwany kontratyp zwyczaju – jeden z kontratypów wiosennych) i zaapelować o zachowanie umiaru oraz rozsądku przy jego kultywowaniu. Apel ten kieruję zarówno do świętujących, jak i pilnujących porządku.

Czytaj więcej...

Z Administracji Osiedla do Zarządu WSM

 

 


Z Administracji Osiedla do Zarządu WSM

Po kilku miesiącach wreszcie możemy napisać: mamy Zarząd w komplecie. Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko zastępcy prezesa WSM ds. inwestycji i remontów pana Grzegorza Stachowiaka.

Czytaj więcej...

Nagroda redakcji „Życia WSM”: Przyjazny Spółdzielni 2018

Nagroda redakcji „Życia WSM”
Przyjazny Spółdzielni 2018

Już po raz trzeci redakcja „Życia WSM” wybrała „Przyjaznego Spółdzielni” – osobę, która w ubiegłym roku szczególnie zaangażowała się na rzecz mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym razem jury przyznało tytuł Marcie Ostrowskiej – mieszkance osiedla Żoliborz III.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”: Moje życie na Żoliborzu

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”

Moje życie na Żoliborzu

Moja miłość do Żoliborza zaczęła się w 1969 roku. Wkrótce minie pół wieku. Nasz związek z dzielnicą okazał się trwały i mocny, jak w starym, dobrym małżeństwie.

Czytaj więcej...

Katarzyna Dawidczyk prezesem ds. ekonomiczno-finansowych

Katarzyna Dawidczyk prezesem ds. ekonomiczno-finansowych

Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, czerwcowe Walne Zgromadzenie WSM nie udzieliło absolutorium prezesowi Maciejowi Stasiełowiczowi oraz jego zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych Urszuli Grzybowieckiej. W sierpniu Rada Nadzorcza wybrała, w drodze konkursu, na prezesa spółdzielni panią Barbarę Różewską, która z dniem 1 września objęła swoje stanowisko. Miejsce wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych pozostawało wolne, ponieważ nie udało się po dwóch kolejnych konkursach podpisać umowy z wyłonionymi kandydatami. Jednakże trzeci konkurs przyniósł pożądany rezultat i od 2 stycznia mamy już nowego zastępcę prezesa Zarządu WSM ds. ekonomiczno-finansowych, a jest nim pani Katarzyna Dawidczyk.

Czytaj więcej...

Lata 20. i 30. – Warszawa w karnawale

Lata 20. i 30. – Warszawa w karnawale

Mamy czas karnawału. Czas zabaw, festynów, wesołych maskarad, balów. Tańce są wyrazem charakteru i temperamentu narodu. Naród polski chlubi się pięknymi, szlachetnymi postaciami tańca jak mazur, polka, oberek, krakowiak i poważny polonez. Taniec jest częścią życia! Tańczmy! Balliamo (tłum. – tańczmy, balujmy)! To wielka przyjemność. Uczmy się tańców współczesnych. Czas płynie. Tańce, które kiedyś wymieniano jako nowoczesne, to teraz już klasyka. Sokrates tańczył i święty Stanisław Kostka też.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”: Na sankach od CKM-u woziłem wszystko

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”

Na sankach od CKM-u woziłem wszystko

Urodziłem się w Warszawie na Powiślu we wrześniu 1939 roku. Nie mogę pamiętać, czy był akurat nalot w czasie, gdy moja mam mnie rodziła. Ale to jest bardzo prawdopodobne. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy miałem 6 lat, wróciliśmy z mamą do Warszawy.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 11 lutego 2019 r. odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

O miejscach przyjaznych seniorom i budżecie partycypacyjnym

O miejscach przyjaznych seniorom i budżecie partycypacyjnym

Rozmawiamy z Krzysztofem Wypyskim, mieszkańcem Zatrasia, członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz, ekonomistą.

Czytaj więcej...

Co dalej z MAL na Zatrasiu?

Co dalej z MAL na Zatrasiu?

Od prawie roku przez żoliborskich społeczników – członków WSM – czynione są starania, aby na osiedlu Zatrasie powstało Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL). MAL z założenia jest miejscem otwartym na mieszkańców, ma wspierać oddolne inicjatywy i udostępniać przestrzeń do zawiązywania relacji dobrosąsiedzkich. Dla osiedla Zatrasie, które w całości zarządzane jest przez WSM, a dokładniej przez Administrację Osiedla Zatrasie, jest to ogromna korzyść – my jako spółdzielcy otrzymujemy przestrzeń przeznaczoną na nasze inicjatywy, która finansowana jest z pieniędzy publicznych. Jeśli takie miejsce nie powstanie na Zatrasiu, to powstanie w innym miejscu. Czyli pieniądze, także z naszych podatków, zostaną zagospodarowane w celu zaspokojenia potrzeb innych mieszkańców Warszawy.

Czytaj więcej...

O lepszą „jesień życia” dla żoliborzan

O lepszą „jesień życia” dla żoliborzan

Ze Sławomirą Pieńkowską, prezesem stowarzyszenia Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku, radną dzielnicy Żoliborz, rozmawia Agata Gardas.

Czytaj więcej...

Doskonalenie statutu WSM

Doskonalenie statutu WSM

Uchwalone 9 września zmiany statutowe wynikające z decyzji ustawowych przyjętych przez nasz parlament (obszerna relacja z Walnego Zgromadzenia Członków WSM przedstawiona została w poprzednim wydaniu „Życia WSM”) zostały zaakceptowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu prowadzone były rozmowy przewodniczącego Zespołu Statutowego z kierownictwem naszej Spółdzielni na temat dalszych prac związanych z nowelizacją statutu. Uwieńczeniem ich było spotkanie członków Zespołu z panią prezes Barbarą Różewską, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Zarządu WSM. Wtedy też gotowość kontynuowania prac nad ostateczną wersją przygotowywanych propozycji zmian potwierdził przewodniczący Zespołu.

Czytaj więcej...

III miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu: Spółdzielnia to nasze wspólne dobro

III miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu
Spółdzielnia to nasze wspólne dobro

Laureatka III miejsca, pani Marianna Mościcka, napisała najdłuższe wspomnienia ze wszystkich zgłoszonych. Z racji ograniczonego miejsca w gazecie, poniżej publikujemy fragmenty nagrodzonej pracy.

Czytaj więcej...

II miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu: Mój Żoliborz

II miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu
Mój Żoliborz

Moje wspomnienia nie wiążą się ściśle z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową, chociaż…. to dopiero w trakcie pisania okaże się.

Czytaj więcej...

I miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu: Czereśnie i inne obrazki z przeszłości

I miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu

Czereśnie i inne obrazki z przeszłości

Mieszkam na Sadach Żoliborskich niemal od urodzenia. Moi rodzice byli jednymi z pierwszych lokatorów w naszym budynku. Często do dziś wspominają, jak oto z dnia na dzień stali się obiektem zazdrości znajomych: nie dość, że zdobyli własne M-4, co już samo w sobie w owych czasach graniczyło z cudem! – to jeszcze na TAKIM osiedlu.

Czytaj więcej...

Dziesięć dzbanków herbaty i podróż w przeszłość

Dziesięć dzbanków herbaty i podróż w przeszłość

Para unosi się nad kubkami gorącej herbaty. Listopadowa szaruga czyha za oknami, jak zazwyczaj o tej porze roku, granice wieczoru zacierają się z nocą. To tutaj właśnie, w przestronnym lokalu „Stacji Muranów”, zebrało się trzynaścioro osób tworzących jury konkursu o żoliborskich wspomnieniach. Osiem dziewczyn głównie z żoliborskich szkół średnich to główny skład. Przyszły tu na zaproszenie Fundacji Pole Dialogu, która od kilku miesięcy realizuje projekt „Żoliborz Pomnikiem Niepodległości”. Wspólnie czytają i omawiają sześć tekstów nadesłanych na konkurs, aby wyłonić te najciekawsze. Myśl przewodnia konkursu brzmiała „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty’’ i właśnie tego dotyczyły wspomnienia.

Czytaj więcej...

W końcu staniemy się właścicielami gruntów

W końcu staniemy się właścicielami gruntów

Emocji wokół bonifikat ciąg dalszy. Jeszcze w poprzednim numerze informowaliśmy, że nie warto się spieszyć z przekształcaniem gruntu, bo ustawa przekształceniowa nie wymaga od rad gmin przyznania bonifikaty przy przekształceniu, a jedynie daje im taką możliwość. Na szczęście Rada Warszawy szybko z niej skorzystała i jeszcze przed wyborami przyznała mieszkańcom stolicy 98% bonifikatę za jednorazowe wniesienie wszystkich opłat przekształceniowych. Jednak 13 grudnia Rada się z tej decyzji wycofała i obniżyła wysokość upustu do 60%. Presja społeczna sprawiła, że władze Warszawy musiały jeszcze raz pochylić się nad tematem. Miejscy radni przywrócili korzystną, 98% bonifikatę. Możemy więc przejąć grunt naprawdę tanio. Jednak w części osiedli nie obędzie się bez problemów.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza WSM w okresie od 8 października do 3 grudnia odbyła pięć posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Czy może wrócić to, co było?

Czy może wrócić to, co było?

Może nie wszystkim naszym Czytelnikom znana jest Fundacja Pole Dialogu, ale w ostatnim okresie była okazja, aby poznać przynajmniej niektóre z jej działań. Działań, które najbardziej ogólnie można by określić chęcią pobudzenia aktywności społecznej, czy jak kto woli obywatelskiej, mieszkańców dużych i małych miast i miasteczek, dużych i małych osiedli i wspólnot, dużych i małych bloków i budynków, a także szkół. Wiek nie gra roli, ważne są chęci, a więź międzypokoleniowa ma w tym szczególne znaczenie. Żoliborz w całym programie Fundacji odgrywa rolę wyjątkową – jest dzielnicą, która powstała jako pomnik Niepodległości.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie w przedwojennej WSM

Boże Narodzenie w przedwojennej WSM

Mamy rok 2018. W Unii Europejskiej trwają gigantyczne polityczne i społeczne przemiany, a ja…? A ja w takim momencie spróbuję opowiedzieć, jeśli Państwo pozwolą, jak to było ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przed II wojną światową. Cieszmy się! Żyją jeszcze bowiem świadkowie tamtych Świąt, choć zostało ich niestety niewielu – a więc powspominajmy!

Czytaj więcej...

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia

Prezes Barbara Różewska swoją funkcję objęła 1 września. Nie jest to zbyt długi okres na bliższe poznanie naszej Spółdzielni, ale też nowa prezes postanowiła nie tracić czasu i z miejsca rozpoczęła wędrówki po osiedlach i spotkania nie tylko z administracjami i Radami Osiedli, ale po prostu z mieszkańcami. To z pewnością pozwoliło pani prezes na poznanie wielu spraw i problemów, które trzeba będzie rozwiązać. Zanim się to stanie spytamy o wrażenia z pierwszych miesięcy, które są już za nami.

Czytaj więcej...

W stulecie odzyskania niepodległości: Żoliborz niepodległy, Żoliborz spółdzielczy

W stulecie odzyskania niepodległości: Żoliborz niepodległy, Żoliborz spółdzielczy

Piątego grudnia 2017 r. z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, na wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Zgromadzenie Narodowe zainaugurowało obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Wielu spośród tych, którym zawdzięczamy Niepodległość, było mieszkańcami Żoliborza i spółdzielni mieszkaniowych. Niepodległość i spółdzielczość były ze sobą powiązane.

Czytaj więcej...

Patronat „Życia WSM”: Żoliborz powstawał jako pomnik niepodległości, ale jego cokołem była spółdzielczość

Patronat „Życia WSM”: Żoliborz powstawał jako pomnik niepodległości, ale jego cokołem była spółdzielczość

Żoliborz to dzielnica Warszawy, którą określa się mianem Pomnika Niepodległości. Dzięki odzyskaniu niepodległości i dzięki wysiłkowi wielu Polaków, na piaszczystym pustkowiu, w trudnych powojennych warunkach – niemal z niczego – powstała całkiem nowa dzielnica. Charakter tej dzielnicy w dużej mierze ukształtowała nowatorska i ideowa spółdzielnia – budująca nie tylko domy, ale i nową społeczność.

Czytaj więcej...

Jak RODO wpływa na przebieg zebrań WSM?

Jak RODO wpływa na przebieg zebrań WSM?

Pod koniec maja weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wszyscy, także i WSM, musieli dostosować swoje regulacje do nowych przepisów. Wokół RODO narosło już wiele mitów i nieporozumień. Widać je było także na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu. A jak rzeczywiście nowe prawo wpływa na przebieg spółdzielczych zebrań? Na nasze pytania odpowiada mecenas Wojciech Pikuta z działu prawnego WSM.

Czytaj więcej...

Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Zgodnie z zapowiedzią 26 lipca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego zarządzenie zastępcze usuwające z przestrzeni Żoliborza współtwórcę WSM Stanisława Tołwińskiego.

Czytaj więcej...

„Przyjazny Spółdzielni” po raz trzeci

„Przyjazny Spółdzielni” po raz trzeci

W styczniu po raz kolejny kapituła konkursu redakcji „Życia WSM” wybierze „Przyjaznego Spółdzielni” – osobę, która w 2018 roku zrobiła coś dobrego dla mieszkańców WSM. Już dziś zaczynamy przyjmować zgłoszenia. Może to właśnie Państwa sąsiad powinien zostać nagrodzony?

Czytaj więcej...

W styczniu zniknie użytkowanie wieczyste, warto jednak zaczekać dłużej

W styczniu zniknie użytkowanie wieczyste,
warto jednak zaczekać dłużej

Parlament uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokument został podpisany przez prezydenta, a 4 września ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Co się zmieni po 1 stycznia 2019 roku? Co stanie się z 95% bonifikatą od opłaty przekształceniowej, na którą w zeszłym roku zgodziła się Rada m.st. Warszawy?

Czytaj więcej...

Nowa prezes na nowe czasy

Nowa prezes na nowe czasy

Po czerwcowym Walnym Zgromadzeniu WSM prezes Maciej Stasiełowicz, w związku z nieuzyskaniem absolutorium, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza podjęła też decyzję, że z Zarządu WSM odchodzi wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Urszula Grzybowiecka. W wyniku konkursu nowym prezesem Zarządu WSM została Barbara Różewska, która swoje obowiązki obejmie 1 września. A oto, w wielkim skrócie, CV pani prezes.

Czytaj więcej...

Zmiany w Statucie WSM

Zmiany w Statucie WSM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 4 września zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego najważniejszym zadaniem będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu WSM.

 Dlaczego zmieniamy?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze weszła w życie 9 września 2017 roku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do zmiany swoich statutów oraz dokonania zgłoszenia tych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc do 12 września 2018 roku. Z tego powodu przystąpiono do prac mających na celu dostosowanie Statutu WSM do wymogów nowej ustawy. Prace te prowadzone były najpierw przez Dział Prawny Spółdzielni, a następnie Komisję Organizacyjno-Samorządową Rady Nadzorczej. Wynikiem tych prac był projekt uchwały o zmianie Statutu, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 13 sierpnia br. i przekazany do Walnego Zgromadzenia.

Rzut oka na najważniejsze zmiany

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest obszernym aktem prawnym. W § 1 omawianej uchwały zmiany pogrupowano w 174 punktach. Lektura samego tekstu uchwały byłaby dość trudna, dlatego też załącznikiem do niej jest tekst jednolity Statutu zawierający wszystkie proponowane zmiany, a w materiałach na Walne Zgromadzenie przedstawione zostały one także w formie tabelarycznej. Jak zapewne większość z Czytelników wie, zmiany ustawy dotyczyły przede wszystkim członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, które to powstawać będzie co do zasady z mocy prawa.

Czytaj więcej...

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Niespotykane standardy budowy więzi sąsiedzkich”, „potęga społecznego wychowania i solidarności środowiskowej”, „wyjątkowo silne więzy społeczne”, „kształtowanie jednostki w duchu wspólnoty, bez materialnego egoizmu” – to wszystko cytaty z książek i artykułów poświęconych początkom i przedwojennym dziejom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Ryszard Szabelak (1930-2018): Powstańcze wspomnienia żoliborskiego harcerza

III strona Powstacze wspomnienia oliborskiego harcerza21 kwietnia zmarł Ryszard Szabelak, mieszkaniec osiedla Zatrasie. Urodził się w 1930. Od czwartego roku życia mieszkał w osiedlach WSM. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył w służbach pomocniczych zgrupowania „Żyrafa” (obwód II Żoliborz AK, dowodzony przez „Żywiciela”). Nosił kolejno pseudonimy: „Dromader” i „Żyrafa”. W 1964 roku został członkiem WSM, wcześniej członkami byli rodzice. Społecznik, przez wiele lat działał w strukturach Spółdzielni.

Pogrzeb odbędzie się 8 maja o godzinie 11:00 w Domu Pogrzebowym przy ul. św. Wincentego 79, po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski. W imieniu redakcji „Życia WSM” składamy wyrazy współczucia Rodzinie.

Przypominamy wspomnienia pana Szabelaka z okresu Powstania Warszawskiego, z numeru 4/2015.

Czytaj więcej...

Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Fot. Zbigniew Zieliński

Mieszkańcy osiedla Piaski od trzech lat walczą o przywrócenie łącznika ulicy Literackiej z Trasą Armii Krajowej. Ministerstwo Infrastruktury uważa, że byłoby to niezgodne z prawem.

 

Czytaj więcej...

Profesor prawa wyjaśnia: Na Żoliborzu nadal jest ulica Tołwińskiego

Profesor prawa wyjaśnia: Na Żoliborzu nadal jest ulica Tołwińskiego

W ostatnich tygodniach znów było głośno o zdekomunizowanej ulicy jednego z współzałożycieli WSM, Stanisława Tołwińskiego. Rada Dzielnicy w końcu podjęła uchwałę sprzeciwiającą się decyzji wojewody o usunięciu z map żoliborskiego społecznika, a kilkanaście stowarzyszeń złożyło petycję do Zdzisława Sipiery, by ten cofnął swoje zarządzenie. Jednak, jak wskazuje adwokat prof. dr hab. Adam Jaroszyński, który w imieniu Miasta zaskarżył dekomunizację wszystkich ulic w stolicy, żadna z decyzji wojewody jeszcze nie weszła w życie.

Czytaj więcej...