ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU ds. inwestycji i remontów.

RADA NADZORCZA Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Elbląska 14

ogłasza KONKURS na stanowisko

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU ds. inwestycji i remontów

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

    1. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury.
    2. Udokumentowany 10 letni staż pracy, w tym 6 letni w prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.
    3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

Czytaj więcej...

Administrator Osiedla

Stanowisko pracy: Administrator

Opis stanowiska:

Zakres czynności:

 • Całościowy nadzór nad sprawami eksploatacyjno-porządkowymi powierzonego terenu zgodnie z obowiązującym Regulaminem używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM.
 • Codzienna kontrola stanu sanitarnego budynków i przynależnych im terenów (place zabaw, parkingi, ciągi piesze, zieleń) zgodnie z „Protokółem z kontroli jakości pracy gospodarza / firmy sprzątającej” (załącznik).
 • Opracowywanie dokumentacji do akceptacji dotyczącej umów zleceń związanych z absencjami.
 • Opracowywanie zapotrzebowania do akceptacji na środki czystościowe, narzędzia pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.

  Czytaj więcej...