Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych: XI kondygnacyjnym przy ul. Wrzeciono 6 i V kondygnacyjnym przy ul. Wrzeciono 54A w Warszawie.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

wykonanie wymiany poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Wrzeciono 59A i 59C

(wspólny węzeł cieplny na obydwa budynki) a także wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym przy ul. Wrzeciono 57 A w Warszawie

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY” z dopiskiem na kopercie „OFERTA –przetarg na wykonanie wymiany poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Wrzeciono 59A i 59C, a także wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym przy ul. Wrzeciono 57 A  w Warszawie.”

 

Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie robót: do 7 dni po podpisaniu umowy

- zakończenie robót: wg oferty nie później niż do 30.09.2019 r.

Termin składania ofert: do dn. 22.02.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa (sekretariat – pokój nr 2), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00. do 15.00.

Otwarcie ofert dn.: 22.02.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 12)

Wadium: 10.000, - zł. musi zostać wniesione przelewem na konto bankowe Administracji Osiedla WSM „MŁOCINY” PKO BP S.A. XV Odział/ Warszawa  nr rachunku: 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938 przed upływem terminu składania ofert

Materiały przetargowe: bezpłatnie do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Osoby umocowane do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji: mgr inż. Mirosław Mydłowski - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, tel. (22) 835 24 96 wew. 101

Czas związania ofertą: 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

WSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

wykonanie wymiany  schodów zewnętrznych do klatki schodowej wraz z zadaszeniem w budynku  mieszkalnym przy ul. Szegedyńskiej 10 w Warszawie

Czytaj więcej...

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

 1. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul.

PETOFIEGO 3 - o pow. 81,20 m2 -  usytuowanego w wolno stojącym pawilonie  handlowo – usługowym.
Był wynajmowany na piekarnię, ze sprzedażą pieczywa i wyrobów piekarniczych jak również drobnych  art. spożywczych.

Czytaj więcej...

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83  

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2dotychczas lokal wynajmowany na Księgarnie .
 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 29,60 m2 - wynajmowany na  kolekturę  Totalizatora Sportowego i  Agencje Bankową

Oba lokale usytuowanego są na patio  wolno stojącego pawilonu  handlowego, w którym mieszczą się  różnego rodzaju lokale usługowo - handlowe.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym przy ul. Szegedyńskiej 8 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odtworzenie altany śmietnikowej (po spaleniu) składającej się z pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia na gabaryty oraz komory śmietnikowej przy ul. Izabelli 12-14.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu (wymiany tynku zewnętrznego) elewacji zachodniej budynku mieszkalnego, położonego przy ulicy Jasnodworskiej 8, na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Administracja Osiedla WSM „Nowodwory” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy :

 1. ul. Ciołkosza 4 na parterze w pawilonie handlowym o powierzchni 58,8 m2 wyposażony w instalację c. o., c. c. w. i elektryczną.

Oferty z propozycjami stawki czynszu netto oraz rodzaju prowadzonej działalności prosimy składać do dnia 28.02.2019 r. na adres:

Administracja Osiedla WSM ”Nowodwory”

 1. Ciołkosza 4

03-134 Warszawa

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na :

Roczną kontrolę stanu technicznego budynków będących w zasobach Osiedla WSM Zatrasie. w oparciu o Ustawę z dn. 7.07.1994 r., Prawo budowlane. Art. 62 pkt 1. Ust.1 ab Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami.

Ilość budynków objętych zakresem przeglądu 38 obiektów.

Szczegółowe dane budynków zawiera  załącznik 1

Wykonanie zadania będzie polegało na:

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

Czytaj więcej...

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „WAWRZYSZEW”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w rejonie ulic Andersena i Dantego - cz. II..

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację instalacji zimnej wody; instalacji ciepłej wody i cyrkulacji; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji gazu w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

DOKONANIE PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH NA UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE MODERNIZACJI I REMONTU WNĘTRZ KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

WSM Osiedle Bielany W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu balkonów, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ul. Żeromskiego4C, Żeromskiego 4D, Żeromskiego 4E.

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Kontrolę stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji w budynkach Osiedla WSM RUDAWKA.
 2. Odtworzenie altany śmietnikowej (po spaleniu) przy ul. Izabelli 12-14.

  Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na:

kompleksowe sprzątanie części wspólnych w budynkach oraz terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roczną, okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Roczny, okresowy przegląd stanu technicznego wentylacyjnych przewodów kominowych w budynkach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Rudawka

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont 2 dźwigów w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 47 w Osiedlu WSM „RUDAWKA”

  Czytaj więcej...

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE MODERNIZACJI I REMONTU WNĘTRZ KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE REMONTU POSADZKI W GARAŻU W BUDYNKU BIURA ZARZĄDU WSM PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 14 W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w rejonie ulic Dantego 3 i 5 oraz Andersena 4. 

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Odtworzenie altany śmietnikowej (po spaleniu) przy ul. Izabelli 12-14.

  Czytaj więcej...

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych w budynkach:

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla ZaTRASIE

Zaprasza do złożenia oferty na:

 • Wykonanie wymiany wodomierzy zimnej wody przeznaczonych do prowadzenia rozliczeń budynków mieszkalnych z zastosowaniem technologii bezprzewodowego odczytu, będących w zasobach Administracji Osiedla Zatrasie.

  Czytaj więcej...