WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku przy  ul. Szegedyńskiej 10 w Warszawie wraz z zadaszeniem

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Żoliborz III,

01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:
częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania budynków przy:

  1. Sady Żoliborskie 3, 7, 11 i ul. ks. J. Popiełuszki 17B, 17C w Warszawie.

    Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację (wymianę) 14 urządzeń dźwigowych, zainstalowanych w budynkach mieszkalnych Osiedla WSM „RUDAWKA”, położonych przy ulicy Elbląskiej 37, 41, 45, 47, 65 i 67 oraz przy ulicy Broniewskiego 33.

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

  1. ul. Broniewskiego 7 - lokal o powierzchni 96,70 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem na parterze, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona północna w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona północna w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona północna w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona północna w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

  1. Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II
  2. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
  3. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

    Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI NA OSIEDLU WSM NIEDZIELSKIEGO, PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja 
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwacje instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach handlowo- usługowych oraz oświetlenia zewnętrznego będącego w zasobach Administracji Osiedla WSM „Zatrasie”.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja

Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie robót konserwacyjnych oraz bieżących napraw instalacji wodociągowych (zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją), instalacji kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych), instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM Rudawka przez okres pięciu lat.

Czytaj więcej...