Remont parteru w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie - WSM Młociny

Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadania remontowe:

Remont parteru w budynku mieszkalnym

przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie

-  Termin składania ofert - do 23.03.2021 r. do godz. 1200

 - Miejsce składania ofert - siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 23.03.2021 r. o godz. 12.00

 - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto        Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 - Wysokości opłat: wadium 5.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

- Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyn

WSM II - Remonty w 2021r.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2021r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 2. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2021r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 • Termin realizacji zamówienia - do 30.10.2021 r. zadanie 1, do 15.12.2021 r. zadanie 2
 • Termin składania ofert - do 31.03.2021 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 31.03.2021 r. w godz. 1000-1200
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:
 • Zadanie 1 – wadium 15000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Zadanie 2 – wadium 20000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                

Przetarg na ustabilizowanie fundamentu poprzez wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w budynku przy ul. Broniewskiego 14 w Warszawie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: ustabilizowanie fundamentu poprzez wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w budynku przy ul. Broniewskiego 14
w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 31.05.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie od dnia 08.03.2021 do dnia 23.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 24.03.2021 r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie 24.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Przetarg na rewitalizację 3 klatek schodowych w budynkach przy ul. Gojawiczyńskiej 3, 7 oraz ul. Tołwińskiego 6 w Warszawie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:  rewitalizację 3 klatek schodowych
w budynkach przy ul. Gojawiczyńskiej 3, 7 oraz ul. Tołwińskiego 6 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 31.07.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 08.03.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi po 3 000 zł/za każdą
z części postępowania x 3 części postępowania = 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł), należy je wnieść do 17.03.2021 r. do godz. 10.00. 
Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie 17.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 1 miesiąc, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego - Broniewskiego 9, pow. 119,13m2

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 119,13 m² znajduje się w budynku przy ul. Broniewskiego 9 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 17.03.2021 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 9 o pow. 119,13 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 18.03.2021 r.

Czytaj więcej...