Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w rejonie ulic Dantego 3 i 5 oraz Andersena 4.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w rejonie ulic Dantego 3 i 5 oraz Andersena 4. 

 

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót - do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
  • zakończenie robót  -  wg oferty nie później niż do dnia 14.06.2019 r.
  • gwarancja na wykonanie roboty -  nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest:   -  Pan Jacek Tadeusiak   nr tel. 22 864 95 87, fax. 22 864 89 65.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:  23 000,00 zł. 

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść  na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 1  do dnia  23.10.2018 r.  do godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  23.10.2018 r.  o godz. 1230

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.